ANDREJ KORUZA: Signals From The Limit

Znamenja z meje, prvi v seriji sodobnih interaktivnih mozaikov/instalacij obalnega umetnika Andreja Koruze, ki tematizirajo odnos med družbo, sistemom in tehnologijo, je plod večletnega preučevanja medija mozaika in njegovega jezika. Delo navdih črpa iz dogajanja povezanega z Arabsko pomladjo in protestniškimi gibanji po svetu. Takrat je posameznik – entiteta enaka delcu mozaika – prek uporabe socialnih omrežij tvoril odnos z njemu enakimi, gibanje.

Znamenja z meje lahko doumemo tudi kot fizično manifestacijo digitalne izkušnje, ob njem razmišljamo o nenehno potekajočem procesu, ki ga poganja človeška želja po znanju, ali pa, kot je v svojem besedilu Ob Znamenjih z meje izpostavil pesnik Karlo Hmeljak, naslovimo vprašanje kavzalnosti.