Bilo:Je (SI)

Skrito zgodovino modernistične zapuščine bomo z zavodom Trajekt spoznavali preko projekta Bilo:Je. Ta je s fotografijami vzporejal stanje modernističnih stavb nekoč in danes.

Več