Gabey Tjon A Tham: Red Horizon

26. november 2014 @ Bunker, Argentinski park