JAMIE DROUIN: Gradient

26. november 2014 @ Bunker, Argentinski park