JAMIE DROUIN (CAN): Gradient

Zvočna instalacija ‘Gradient’ Jamieja Drouina se v svojem minimalističnem ustroju osredotoča na ekstremne subtilnosti percepcije zvoka. V njej zvočniki oddajajo preprost statičen beli šum, ki je podvržen filtriranju, preko katerega se v prvih dvajsetih minutah sistematično odpirajo in razpirajo nizke frekvence, v naslednjih pa se počasi brišejo visoke frekvence. V tako formalno naravnanem zvočne sistemu beli šum povzroča različne premene v percepciji in različne prostorske asociacije skozi postopni proces zvočnega dodajanja in odvzemanja.