JAN VORMANN: SLEM 4b: Soap-Bubble Life Extension Maschine 4b

Izbrani milni mehurček je postavljen na stojalo v središču naprave. Ta ga vzdržuje s konstantnim tokom raztopine za milne mehurčke, ki mehurčku preprečuje, da bi dehidriral ali se razpočil. Tako konzerviran milni mehurček je obstojen več kot deset ur. Vormann na ta način konzervira prehodno formo, iz nje ustvari objekt, v katerem se na igriv način zrcali vprašanje ohranjanja sodobne umetnosti in tranzitornih umetnin.