KARINA SMIGLA-BOBINSKI: ADA

Karina Smigla-Bobinski s svojo estetsko izčiščeno, a hkrati igrivo interaktivno kinetično skulpturo ADA dinamično vstopa v razstavni prostor, postaja gibajoči se objekt, ki predrugači prostor, se vanj vrisuje in pušča sledi. Gre za samogenerirajoče se umetniško delo, interaktivno delo v »samonastajanju«, ki se v prostoru realizira skozi gibanje, gesto v prostem lebdenju v prostoru, ki v fizičnem stiku z gledalcem postane svojstveno orodje, analogni pišoči stroj, utelešena sled linij in točk v kompoziciji naključja, sled vizualiziranega spomina, ki vstopa v postdigitalni prostor in čas, skozi katerega se giblje v obliki molekulskega hibrida. Ta ima v sebi vpisano sled preteklosti, ADA – kot referenco na delo Ade Lovelace, ki si je v 19. stoletju skupaj z Charlesom Babbagom zamislila prvi prototip računalnika.