MARTIN MESSIER (CAN): Projectors

Projectors je kirurško natančno umetniško delo, v katerem Messier orkestrira, manipulira in distorzira 8 milimetrske projektorje skozi luči digitalnega medija. Mašine preteklosti z njim lastnim rjovečim šumom preko odrskih luči oživijo izven prostora projekcije, se povnanjijo in se spremenijo v bizaren in eksplozivni hrupni mehanizem, ki nas pelje v brezčasni univerzum, nekam med dialogom, konfrontacijo in tehnološkimi nasprotji. Messier z novim delom zopet premešča in prevrača ustaljene relacije in hierarhije med
tehnologijo in njeno uporabo v umetnosti.