MIHA CIGLAR

Od prvenstveno študenta kitare in saksofona je Miha Ciglar l. 2009 diplomiral  na avstrijskem IEM-u, vmes pa se vzpostavil kot močen avtor v polju sodobnega komponiranja, tako za različna, večkrat predelana glasbila, kot v polju elektroakustične in računalniške glasbe. Ob tem je Ciglar vedno skozi svoje delo trčil na meje zgolj glasbenega in vse bolj vstopal tudi v polje interdisciplinarnega, kjer se prečijo izrazi audiovizualnih instalacij, interaktivnih plesnih performansov, v vmesju med znanostjo, tehnologijo in umetnost. Ciglar se je v zadnjih letih na področju glasbe posvečal raziskovanju zvočnosti povratne zanke, feedbacka, kreiranju okolja, v katerega poleg tehnologije in objektov umesti tudi lastno telo. Ciglar se že vrsto let svojstveno umešča v polje med glasbo in zvokom, ki ga lahko zarišemo skozi polje zvočne umetnosti, polje, ki ga Miha Ciglar preko svojega nevladnega inštituta IRZU- the Institute for Sonic Arts Research  močno sokroji pri nas s kontinuiranim snovanjem teoretskih refleksij, delavnic, diskusij, predavanj, okroglih miz in nenazadnje s festivalom Earzoom, ki ob sodelovanju številnih nevladnih producentov sorodnih vsebin postaja osrednji festival zvočne umetnosti pri nas.