OLIVIER RATSI (Antivj / FRA): Delta

Že od antičnih časov dalje četrto črko v grški abecedi, Delta reprezentira navzgor usmerjen trikotnik. Izivirajoča iz feničanske abecede je bazirana na hieroglifu, ki izvorno predstavlja vrata. Delta, druga faza projekta Echolyse je na prav določen prostor bazirana instalacija, ki skozi dematerializirana vrata raziskuje možnost fiktivnega tridimenzionalnega prostora. Delo uporablja amorfne tehnike in močno sloni na poziciji gledalca, vnaprej determiniranega s strani umetnika. Iz te pozicije lahko gledalci vizualno rekonstruirajo geometrični simbol in odkrivajo plasti, odluščke, ki se širijo iz centra gravitacije.