URŠULA BERLOT: Privlačnosti

Sonica_Series_XIII_featured_image

Avtorico zanima odkrivanje subtilno zaznavnih, nevidnih, neotipnih, a manifestativno prisotnih urejevalnih principov v naravi in naši percepcijah. Večmedijski projekt Privlačnosti se osredotoča na fizikalen pojav magnetizma, ki ga vizualizira na različne načine – s kinetičnimi objekti, videozapisom, risbami in fotografijami povečanih konfiguracij delcev. Posledice tega nevidnega naravnega delovanja – zvočni in vizualni zapisi premikov namagnetenih delcev – metaforično govorijo o nenavadni notranji ureditvi na videz naključnih ali kaotičnih (naravnih in mentalnih) pojavov in obenem presprašujejo gotovost naših kognitivnih sposobnosti razlikovanja živega in neživega, naravnega in umetnega.