YURI SUZUKI: 6 Rubens Tubes Visualizer

Japonski umetnik in oblikovalec Yuri Suzuki (v sodelovanju z Matthewom Kneeboneom) v pričujočem delu uteleša danes že utečeni princip vizualizacije zvoka. Če je danes vizualizacija zvoka utelešena predvsem preko digitalnih medijev, se Suzuki v pričujočem delu naslanja na preteklost, na ognjene cevi, izum nemškega fizika Heinricha Rubensa iz leta 1905, preko katerega grafično prikaže odnos med zvočnimi valovi in zvočnim pritiskom. Če se danes naprava uporablja predvsem za demonstracijo pri učnih urah fizike, pa jo Suzuki uporabi v večslojni zvočni skulpturi, s katero ples različnih zvokov utelesi v igri podob in svetlobe.